Był program Apollo, czas na program Artemida ( Felix_Felicis )

@EliG: Tak, dlatego pieniędzy jednak nie dostaną.