Kolejny przykład obiektywizmu dziennikarskiego, czyli TVN w służbie żydom ( maciorqa )

I to zimne spojrzenie jałowej Wernerowej.