„Moje dzieci zasługują na odszkodowanie od Polaków” Żydzi rozpoczynają… ( Kralizek )

@sal3m: A ironię rozumiesz? W ogóle sam materiał jest dużo bardziej kontrowersyjny nie jeśli chodzi o treść, (bo jak komuna zabrała kamienice, to czy Polak czy Żyd, można się przecież z sukcesem ubiegać o zwrot i takie rzeczy się dzieją), ale o formę i zawarte w niej sugestie (Polacy jako bierni współwinni paleniu getta, samodzielnie ukrywający się Żydzi)