Pierre McGuire i szczęście ne meczu hokejowym ( SpiderFYM )

jakie szczęście? Stał tam gdzie powinien, idealnie.