„Tylko nie mów nikomu”. Sprawa bp. Gołębiewskiego w prokuraturze ( Viskandar )

Kto oskarża kościół, ten oskarża Polskę !!!