Zwrócił uwagę Niemcowi, a ten go poniżył. Kilka godzin później został zwolniony ( Bednar )

Stenogram z nagrania jakie zarejestrowany mikrofony telefunkena zainstalowane pod ladą:
– Raus! Polska świnio! Przynieś mnie kartofeln!
– Herr Niemiec, jest Pan nieuprzejmy!
– Was? Ja złożę na Ciebie Polaku zażalenie do durektoren!